Mija kolejny rok, a z jego schyłkiem zbliżają się najradośniejsze ze świąt – Święta Bożego Narodzenia. Cieszą się z tego i mali i duzi. Czas oczekiwania na te święta, to czas intensywnych przygotowań, w wymiarze zarówno materialnym, jak i duchowym. Nie inaczej bywało przed laty. To, że należało pomyśleć o świętach sygnalizowali wcześniej handlowcy, zamieszczając w miejscowej prasie najróżniejsze reklamy, np.:

ks wisniewski

Na cmentarzu, który położony jest przy kościele parafialnym w Czaczu, znajduje się grób ks. Jana Wiśniewskiego, który urodził się 7.10.1834 roku w Żelaźnie pow. Wyrzysk. Po ukończeniu studiów seminaryjnych, w dniu 8 lipca 1860 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Jako wikariusz został skierowany na pierwszą placówkę do Zaniemyśla, gdzie przebywał do 1863 roku. Kolejną parafią, do której został skierowany, była parafia w Dolsku. Stamtąd, w 1866 roku, trafił, jako proboszcz, do parafii w Czaczu.

kskucharzewicz

Jedną z osób zasłużonych dla kościoła i Polaków, a dzisiaj trochę zapomnianą, był wieloletni proboszcz parafii w Starym Białczu, a także dziekan kościański ks. Józef Kucharzewicz. Kurier Poznański w nr. z 22.6.1904 roku donosił: „... z dniem wczorajszym zeszła jedna z najsympatyczniejszych postaci starszej generacji kapłanów naszych: ks. Józef Kucharzewicz w Białczu oddał Bogu swego zacnego ducha. Śmierć spotkała go nagle na przechadzce wieczornej o godz. 9...”.

Ks. Kucharzewicz urodził się 19 marca 1835 roku w Napachaniu k. Poznania. Po ukończeniu szkoły elementarnej kształcił się w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, gdzie w 1856 roku zdał maturę. Podjął studia teologiczne w Seminariach Duchownych w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1860 roku. Został wikariuszem w Kościanie. W 1864 został mianowany proboszczem parafii w Starym Białczu. W latach 1868-1904 pełnił obowiązki dziekana kościańskiego.

ksmilanPrzypadająca w tym roku 75. rocznica wybuchu II wojny światowej skłania do przypomnienia tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Polsce, a więc również w Śmiglu, poczynając od września 1939 roku. Wymownym świadectwem tego czasu jest pamiętnik spisany przez ówczesnego śmigielskiego wikariusza - ks. Milana Kwiatkowskiego. Kim był ten ksiądz i jakie były koleje jego życia?

Ks. Milan urodził się 29 maja 1910 roku w Kórniku. Jego ojciec był tamtejszym burmistrzem. Maturę zdał w 1929 roku w Rawiczu, a następnie został przyjęty na studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim, z których szybko zrezygnował, rozpoczynając studia filozoficzne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 15 czerwca 1935 roku z rąk ks. abpa Walentego Dymka.

starewilkowoDo 1932 roku Wilkowo Polskie wchodziło w skład powiatu śmigielskiego. Najstarsza wiadomość o miejscowości pochodzi z połowy XIII wieku. Stanowiła ona wówczas własność rodu Awdańców. W następnych wiekach właściciele zmieniali się. Około połowy XVI wieku była w posiadaniu Kazimierza Radomickiego, a 100 lat później władał nią Andrzej Szołdrski. Około 1841 roku majątek kupił Marceli Czarnecki. Jego potomkowie byli właścicielami Wilkowa Polskiego do 1939 roku. Ostatnią właścicielką tego zabytku była Romana Czarnecka. W 1881 roku dobra rycerskie Wilkowa Polskiego wynosiły 1058 ha. W skład tamtejszego zespołu rezydencjonalnego wchodzi pałac i park krajobrazowy. Zespół położony jest na płd. od drogi Grodzisk Wlkp. – Kościan i wąskotorowej linii kolejowej Wielichowo-Śmigiel.

Ziemia Śmigielska w 1939 r. obejmowała 3 jednostki administracyjne: miasto Śmigiel, gminę Śmigiel i gminę Stare Bojanowo. W 1939 r. mieszkały w Śmiglu 4273 osoby, a wśród nich: 3796 katolików, 454 ewangelików i 3 osoby narodowości żydowskiej. Żydzi przed wybuchem wojny wyprowadzili się do Kościana. Mniejszość niemiecka była grupą silnie ekonomiczną. W mieście miała: 2 firmy budowlane, 2 piekarnie, 3 masarnie, 6 młynów, browar, 3 kuźnie i 3 restauracje oraz 2 cegielnie w Nietążkowie i Przysiece Starej. Do Niemców należały duże majątki ziemskie w: Bronikowie, Morownicy, Koszanowie, Parsku, Wonieściu i Starym Bojanowie.

arciszewski

Postać Krzysztofa Arciszewskiego, mimo że niezwykle barwna i ściśle związana ze Śmiglem, jest mało znana. Aby to zmienić, Centrum Kultury w Śmiglu wraz ze Śmigielskim Towarzystwem Kulturalnym zorganizowało prelekcję pt. „Krzysztof Arciszewski banita i bohater”, przygotowaną i wygłoszoną 8 kwietnia br. przez dr Eugeniusza Śliwińskiego.

Krzysztof Arciszewski urodził się w 1592 roku w Rogalinie. Matka jego, Helena Zakrzewska wniosła go w wianie swemu mężowi, Eliaszowi Arciszewskiemu. Wkrótce Krzysztof wraz z rodzicami i starszym bratem, również Eliaszem przeniósł się do Śmigla, którego jedną z części zakupili Arciszewscy i tu, zgodnie z wiarą ojców, szkolił się w znanej śmigielskiej szkole ariańskiej. W wieku 16 lat rozpoczął naukę we Frankfurcie nad Odrą. Od roku 1619 służył na dworze hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła, pod wodzą którego wziął udział w wyprawie inflandzkiej.

W maju 2014 roku mija 70. rocznica bitwy pod Monte Cassino, która była jedną z najkrwawszych bitew II wojny światowej. Wzięli w niej udział żołnierze polscy, wśród których znaleźli się mieszkańcy ziemi śmigielskiej. Warto więc przy tej okazji przypomnieć okoliczności i przebieg tych wydarzeń oraz ich bohaterów.

Obowiązujący kilka tysięcy lat temu kodeks Hammurabiego przewidywał dla złodziei karę ucięcia ręki. Mimo upływu wielu lat i drakońskich kar przewidzianych dla tego rodzaju przestępców, nigdy nie brakowało złodziei, zarówno po I wojnie światowej, jak i w dzisiejszych czasach. W związku z tym kronikę można rozpocząć od wydarzenia, które miało miejsce wówczas w Śmiglu.

W 1921 roku rozpoczęto wielkie reformy naszego wyniszczonego wojną i polityką zaborców kraju. Podstawowym dokumentem będącym krokiem do odrodzenia Polski było uchwalenie konstytucji. Ten trend zmierzający do odbudowy materialnej, społecznej i kulturalnej kraju było widać także w naszych małych ojczyznach. Dokumentowała te problemy i zmiany ówczesna prasa, a na naszym terenie „Orędownik Śmigielski”.

kosciol stanisla Wiele lat temu Śmigiel był miastem wielowyznaniowym. W XVI w. mieszkali tu katolicy, arianie i luteranie. Ci ostatni wywodzili się głównie ze Śląska, ale należała do nich także część okolicznej szlachty, jak np. Bojanowscy, Leszczyńscy i Rozdrażewscy. Dla potrzeb kultu religijnego w 1595 roku wybudowali oni na terenie Koszanowa zbór, który całkowicie spłonął w 1610 roku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl