Zbliżające się święta Bożego Narodzenia w 1928 roku i konieczność przygotowania tradycyjnych potraw i podarków dla najbliższych spowodowała, że w „Orędowniku” ukazały się liczne reklamy i oferty różnych placówek handlowych z terenu Śmigla. W jednej z nich pisano:

fara

Okazałą budowlą sakralną w Śmiglu jest kościół p.w. N.M.P. Wniebowziętej. Wybudowany został po nowej lokalizacji miasta oraz utracie praw parafialnych przez kościół św. Wita, położonego w ówczesnym Koszanowie. Zdaniem uznanych historyków sztuki – Teresy Rurzczyńskiej i Anieli Sławskiej proboszcz nowej parafii był już wzmiankowany w roku 1408. Obecny kościół stanął w wyniku starań jednego ze współwłaścicieli Śmigla, bpa Andrzeja z Bnina około 1443 roku. W latach 1556-1587 kościół znajdował się w rękach innowierców i w tym okresie, t.j. około 1582 roku został zniszczony przez pożar.

 

 

wita

W przeszłości, w Śmiglu mieszkała ludność różnych narodowości i wyznań, w wyniku czego znajdowało się tutaj wiele kościołów. Obok istniejących obecnie: p.w. św. Wita, NMP Wniebowziętej, św. Stanisława Kostki istniał od 1547 roku kościół szpitalny p.w. św. Ducha, wzniesiony staraniem Rafała Leszczyńskiego, kościół szpitalny p.w. św. Walentego, którego inicjatorem budowy był w 1640 roku Przecław Leszczyński, a także od końca XVI wieku zbór ariański powstały ze środków Andrzeja Dudycza oraz od 1595 roku zbór luterański fundacji Wacława Rozdrażewskiego.

splawieJednym z ciekawszych zabytków ziemi śmigielskiej jest odrestaurowany w ostatnich latach pałac w Spławiu. Istnienie tej miejscowości zostało odnotowane już w XV wieku. Na przestrzeni lat jej właścicielami byli: Pradelowie, Wyssogotowie, Zakrzewscy, Złotniccy, Kwileccy oraz Skarżyńscy herbu Bończa, którzy władali Spławiem do wybuchu II wojny światowej.

Gazeta śmigielska, z której zaczerpnięto przedstawiane informacje nosiła do końca września 1920 roku nazwę „Orędownika Powiatowego”, a od 1 października 1920 roku „Orędownika Śmigielskiego”. Przeglądając poszczególne numery tej gazety można zwrócić uwagę na to, że liczne wówczas ogłoszenia urzędowe, a także reklamy były przedstawiane w języku polskim oraz niemieckim.

Okres II półrocza 1920 roku był trudnym czasem dla naszej Ojczyzny. Kraj został zniszczony w czasie I wojny światowej gospodarczo i demograficznie, a także w tym czasie toczył się śmiertelny bój z bolszewikami, który zakończył się pokojem ryskim w 1921 roku. Echa tych wydarzeń udokumentowane zostały w śmigielskiej prasie. W wielu dziedzinach mimo ogromnych trudności życie toczyło się normalnym torem.

W całym kraju trwają uroczystości związane z mijającą w tym roku, 150. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego. Warto przy tej okazji przypomnieć wydarzenia i ludzi, którzy w imię solidarności z rodakami z wszystkich zaborów nie wahali się poświęcać swojej wolności, zdrowia, a często życia dla odzyskania niepodległości. Często są to osoby już nieznane lokalnym społecznościom, do takich należy ks. Józef Władysław Hubert, który urodził się 17 marca 1828 roku w Śmiglu.

Początek maja 1926 roku obfitował w deszcze oraz wyróżniał się chłodnymi nocami. Ten miesiąc został zapamiętany przez wydarzenia związane z „przewrotem majowym” Józefa Piłsudskiego. Zajścia te jednak nie przyćmiły pamięci o rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku. Jak ważna była to rocznica poeta E. Rajewski zaznaczył następująco:

Kolebką wojsk balonowych w II RP był Poznań, w którym już w 1919 roku powstały zalążki tego rodzaju broni. Pierwszym dowódcą tych wojsk był płk Aleksander Wańkowicz. Już w dniu 31 maja 1919 roku utworzono Oficerską Szkołę Aeronautyczną na czele z dowódcą płk Feliksem Bałsunowskim. W lipcu 1919 roku został utworzony batalion aeronautyczny, którego dowódcą został kpt. Jan Wolszleger.

Senat RP przyjął uchwałę o upamiętnieniu w 2013 roku 150 rocznicy Powstania Styczniowego, które zakończyło się klęską. Nie jest jednak tak, jak niektórzy głoszą, że nasze dzieje oprócz Powstania Wielkopolskiego nie znają innych, zwycięskich zrywów Polaków.

Miesiąc październik 2012 roku został ogłoszony przez Senat RP miesiącem pamięci gen. Stanisława Maczka. Wśród żołnierzy generała nie zabrakło mieszkańców ziemi kościańskiej, a wśród nich urodzonego w Czaczu Antoniego Firleja.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl