Bucz położony jest na zachód od Śmigla. W 1394 roku miejscowość nosiła nazwę Bocz a także Bodcze w 1400 roku Boczcza, w 1403 roku Boczcz i w 1580 roku Bocz. Nazwa miejscowości wywodzi się prawdopodobnie od imienia Bodek lub Bodecz. W źródłach historycznych Bucz jest wymieniony pierwszy raz w 1303 roku. nazwa.

[…] I tak się żyło z dnia na dzień. Piętnastego maja 1939 r. mój majster [krawiec Władysław Olejnik] wyprowadził się do Starego Bojanowa, gdzie kupił działkę i pobudował dom. Do pracy codziennie dojeżdżałem rowerem.

2 lutego 2008 roku minęła 115. rocznica powstania Towarzystwa Śpiewaków Polskich „Harmonia” w Śmiglu. W związku z tym wydarzeniem warto przypomnieć pewne fakty. Druga połowa XIX i początek XX wieku to w Wielkopolsce okres wielowątkowej walki o utrzymanie tożsamości narodowej, a w jej ramach języka polskiego. Ważnym obszarem tej walki było zachowanie religii katolickiej. Warto choćby wspomnieć sprawę Kulturkampfu czyli słynnych ustaw majowych z 1873 roku.

Życie kulturalne w powojennym Śmiglu kwitło. Oprócz istniejących wcześniej organizacji, których celem było propagowanie różnych form kultury wśród społeczeństwa, powstawały nowe jak np. chór męski Echo, który podjął działalność w 1926 roku. Do aktywnych w okresie II RP organizacji należało niewątpliwie Towarzystwo Miłośników Sceny, Zachowały się dokumenty z lat 1924-34, a z innych okresów publikacje w lokalnej prasie.

W lipcu 2003 roku ukazał się na łamach „Witryny Śmigielskiej” artykuł o Towarzystwie Śpiewu Męskiego „Echo” w Śmiglu. Od tego czasu odnalazło się trochę materiałów archiwalnych, które pozwalają dopisać kilka słów do historii chóru powstałego 30 czerwca 1926 roku.

W jednym z pierwszych numerów gazety ukazała się informacja, że 30.12.1921 roku przejeżdżał przez Śmigiel w drodze do Leszna Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. W wyniku wyborów do władz samorządowych w skład Wydziału Powiatowego tutejszego Sejmiku weszli: Ksawery Speichert z Popowa Starego, ks. Ludwik Górski z Wielichowa, Jan Nosek z Białcza Nowego, Franciszek Cieślik ze Śmigla, Jan Leśnik ze Śmigla i Stanisław Łupicki z Koszanowa.

Na początku II półrocza 1922 roku ważnym wydarzeniem w Śmiglu było przybycie nowego proboszcza ks. Stanisława Nowaka, który w pierwszą niedzielę lipca odprawił pierwszą mszę św. Półrocze to obfitowało w wiele innych wydarzeń religijnych.

„Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie Święty i czysty jak pierwsze kochanie… Gdziem rzadko płakał, a nigdy nie zgrzytał, Te kraje rad bym myślami powitał…” A. Mickiewicz

Leon Śleboda, l. 81, chętnie wraca myślami do młodości spędzonej w Reńsku. Swe wspomnienia przelał na papier, a obejmują one lata międzywojenne i dorastanie w niełatwym okresie. Młodzi niech uczą się historii i obiektywnie stwierdzą, w jakim spokojnym czasie upływa im życie.

Już niedługo, bo za rok, ten zasłużony klub będzie obchodził 80. rocznicę swojej reaktywacji. Istniejące dokumenty pozwalają mówić właśnie o reaktywacji, a nie jego powstaniu w 1929 roku. Dlaczego?

W sieci osad, które pokrywają dziś świat, miasta są jak punkty węzłowe. Był jednak czas, kiedy na wzgórzu nad podmokłą doliną rzeczki Samicy, niegdyś dużo obfitszej w wody, nie było jeszcze miasta Śmigla.
Ludzie mieszkali w okolicy od bardzo dawnych czasów. Ich ślady odkrywają dziś przede wszystkim łopaty archeologów. Świat ten pozostaje jednak anonimowy – nazwy, imiona, stosunki własności czy pokrewieństwa poznać można dopiero ze źródeł pisanych.

Barchlin położony jest na zachód od Śmigla. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1303 roku. W 1393 roku miejscowość zwano Barhlino, w 1400 Barclino. Spotkać można także nazwę Berhlino i Barklino Stare. Nazwa dzierżawcza miejscowości wywodzi się od nazwiska osadnika Bark, Barka lub Barkała.

Zwycięsko zakończyło się Powstanie Wielkopolskie 1918/19. Wielu uczestników tego wielkiego zrywu nadal jednak brało udział w działaniach wojennych, jakie toczyły się później na zachodzie i wschodzie kraju.

27 grudnia br. minie 90. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W związku z tym warto przypomnieć najważniejsze fakty, które poprzedzały to historyczne wydarzenie w Wielkopolsce i na Ziemi Śmigielskiej, a także to co działo się w okresie samego powstania.

Tempus fugit – czas ucieka i ani się obejrzeć, a już zbliżają się kolejne święta Bożego Narodzenia. Święta te to czas radości, ale i refleksji nad tym, co minęło i nad tym, co nas spotka. Te same pytania stawiali sobie nasi przodkowie, czego ślady pozostały w ówczesnej prasie, także śmigielskiej.

Błaszczyk Józef    Bronikowo    11.1.1919
Borowczyk Jan    Kamieniec    1.2.1919
Borowczyk Stanisław    Parzęczewo    11.1.1919

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl