Olszewo położone jest na płd.-wsch. od Śmigla. W 1266 roku miejscowość nosiła nazwę Wolczewo, a w 1388 roku Woliszewo. Kolejne zmiany nazwy miały miejsce w 1472 roku – Wolyschewo i w 1580 roku – Wolischewo. Nazwa miejscowości wywodzi się od imienia osadnika Wolisz, Wolisław. Najstarszym znanym żyjącym w XII I wieku właścicielem był Szaszor Dzierżykraj, który był także właścicielem m.in. Kopanicy, Koszanowa i Witosławia. Jego bratem był Tomasz, współwłaściciel Kopanicy, który zmarł w 1249 roku.

Chełkowo położone jest na płd.-wsch. od Śmigla. W 1388 roku miejscowość nosiła nazwę Chelcowo, w roku 1400 Chilcowo, w 1401 Chelkowo i w 1405 ponownie Chelcowo. Nazwa miejscowości wywodzi się od imienia osadnika Chyłek, Chyłko lub Chelco. W źródłach historycznych jako pierwszy właściciel występuje Szymon z rodu Wieniawitów, a po nim miejscowość zostaje podzielona na dwie części.

Stary Białcz położony jest na północ od Śmigla. Początkowo miejscowość nazywała się Białe Jezioro lub Białejezioro. Nazwa Białcz została przyjęta około 1560 roku. Najdawniejsza wiadomość pochodzi z 1311 roku. Występuje wtedy w dokumentach Piotr z Bialcygezera. W 1394 roku zapisano nazwę Byalogezero, co oznaczało położenie miejscowości nad Jeziorem Białym. W XIV wieku właścicielami byli Białojezierscy, a także m.in. Ćwiekowie z Ponina, Junosze z Bojanowa i Skoraczewa, Bolcowie z Gorzyczek i Borkowie z Gryżyny.

W maju minie kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – drugiej (po Stanach Zjednoczonych), nowoczesnej na tamte czasy ustawy konstytucyjnej. Warto z tej okazji przypomnieć niektóre fakty oraz podzielić się pewnymi refleksjami.

Już nasi przodkowie wiedzieli, że „reklama jest dźwignią handlu”, ale środki, pozwalające korzystać z niej, w XIX wieku były jeszcze ograniczone. Do dyspozycji mieli głównie prasę.
W wydawanym w Śmiglu od 1888 roku urzędowym organie miejscowych władz powiatowych obok wiadomości typowo urzędowych, ogłaszanych oczywiście w języku niemieckim, znajdowały się reklamy, zamieszczane głównie przez miejscowych handlowców i rzemieślników. Jest sprawą ciekawą, że reklamy te ukazywały się w języku polskim.

Stare Bojanowo położone jest na płd. wschód od Śmigla w dolinie rzeki Samnicy, przy linii kolejowej Poznań – Wrocław. Najstarsza wiadomość dotycząca Starego Bojanowa pochodzi z 1278 roku. Na przestrzeni lat nazwa miejscowości wielokrotnie ulegała zmianie. Spotykamy więc takie nazwy jak: Boianowo, Boenewicz, Boyanowo, a w 1485 roku Boganowo.

Bliskowschodni wątek Brunatnego Barona

Wrześniowa, 66. rocznica wybuchu II wojny światowej, skłania do refleksji nad przyczynami powstania tego największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości. Nazistowskie Niemcy, rozzuchwalone zagarnięciem Austrii i Czechosłowacji, zaczęły realizować zbrodniczą doktrynę Adolfa Hitlera „rozszerzenia niemieckiej przestrzeni życiowej na wschód”.

O szachach słów kilka…
Gra zwana szachami powstała w trzecim ćwierćwieczu V I wieku naszej ery. Taką datę podaje w swym epokowym dziele History of chess, wydanym w Londynie w 1913 r, angielski historyk H.J.R. Murray. Kolebką szachów są Indie. Stamtąd — wraz z kupcami — dotarły one do Persji, gdzie w krótkim czasie zyskały sobie wielu zwolenników.

Jednostka została założona w lipcu 1946 r. na zebraniu wiejskim zwołanym przez sołtysa wsi Stanisława Dubskiego. Przystąpiło do niej 58 członków. W skład pierwszego zarządu weszli
Kazimierz Hetmański – prezes, Stefan Kapski – naczelnik, Piotr Majorek – sekretarz, Franciszek Wojciechowski – gospodarz, natomiast do komisji rewizyjnej zostali wybrani Stanisław Dubski, Józef Cieślik i Józef Dudziak.

Siekowo położone jest na płn.-zach. od Śmigla. Do 1932 roku znajdowało się w granicach dawnego powiatu śmigielskiego.
W 1210 roku miejscowość nosiła nazwę Zecowo, w 1319 Zekow, w 1391 Sekowo, w 1417 Siekowo, a w 1463 roku Szeykowo.

Od 1896 roku w Kościanie ukazywała się „Gazeta Kościańska”. W 1902 roku zmieniła nazwę na bardziej znaczącą, tj. „Gazetę Polską”. Pod tym tytułem była wydawana do 1939 roku. Było to czasopismo niezwykle w okresie zaboru pruskiego zasłużone dla krzewienia polskości. O skuteczności jego działania dowodziły liczne i dotkliwe szykany władz pruskich wobec członków redakcji. Po odzyskaniu niepodległości gazeta in-formowała swoich czytelników o wydarzeniach na świecie, w kraju i najbliższych okolicach.

Zaledwie kilka lat temu obchodzono uroczyście 100 rocznicę uruchomienia kolei wąskotorowej z Krzywinia przez Śmigiel do Wielichowa. Kolejka ta miała duże znaczenie dla rozwoju miejscowości położonych w jej pobliżu. Jest ewenementem, że kolej ta, jako jedna z nielicznych na terenie Polski, funkcjonuje nadal. Warto dziś przypomnieć okoliczności, w jakich podjęto decyzję o jej budowie i uruchomieniu, co wynika z zapisów zawartych w ówczesnej prasie polskiej.

Przysieka Polska położona jest na płn.-wsch od Śmigla. W 1356 roku miejscowość nosiła nazwę Przeschekam, w 1417 – Przesseka, a w 1589 – Przisieka Polska. Nazwa wsi wywodzi się od określenia miejsca po drzewach wyciętych w lesie. W źródłach historycznych jako pierwszy właściciel występuje w latach 1397-1432 stolnik poznański Przebysław Borek Gryżyński.

Niezapomniana atmosfera towarzysząca świętom Bożego Narodzenia skłania do zajrzenia w szpalty starych gazet, by dowiedzieć się, jak kiedyś do nich się przygotowywano, jak je obchodzono. 80 lat temu w Śmiglu ukazywał się „Orędownik Śmigielski”. O zbliżających się świętach przypominały zamieszczone w gazecie różne ogłoszenia i reklamy. Oto niektóre z nich:
- Tow. św. Vincentego a Paulo urządza „gwiazdkę” dla biednych w czwartek o godz. 3 po południu na sali strzeleckiej.

We wrześniu nadeszła kolejna, szczególna okazja, aby przyjechać w rodzinne strony. Była nią data 20 września – dzień 101. urodzin mojej Mamy Marii Rygulskiej z domu Zimniak. Wcześniej odwiedziłem groby na cmentarzu w Śmiglu, gdzie spoczywają moi dziadkowie i ojciec.

1 września minie 67. rocznica wybuchu II wojny światowej. Mało kto wie, że jedną z pierwszych ofiar tej wojny był syn ziemi śmigielskiej, były mieszkaniec Morownicy, który obecnie spoczywa obok nielicznych Obrońców Westerplatte i Obrońców Poczty Polskiej na Cmentarzu Bohaterów na gdańskiej Zaspie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl