Warto znać historię swego miasta, regionu. Interesowanie się dziejami rodzinnych stron, ich znajomość jest jednym z przejawów szeroko rozumianego patriotyzmu.

W okresie jednoczenia się Europy i zwiększających się kontaktów z obywatelami innych państw, warto znać nie tylko walory ekonomiczne, krajobrazowe miejsc naszego zamieszkania, ale również ich przeszłość, która bywa często bardzo ciekawa.

W dziejach Wielkopolski jedną z nielicznych postaci, która łączy dwa tak odległe miasta jak Śmigiel i Rawicz, jest gen. Jan Henryk Dąbrowski, twórca Legionów Polskich we Włoszech w okresie napoleońskim, bohater narodowy, który w okresie Powstania Kościuszkowskiego w 1794 roku na polecenie Tadeusza Kościuszki ruszył z wojskiem polskim na pomoc szerzącemu się powstaniu w Wielkopolsce przeciw Prusom.

W zeszłorocznym, marcowym i kwietniowym numerze „Witryny Śmigielskiej” opublikowany został artykuł Pana Huberta Zbierskiego pt. „ O właścicielach dworu wKoszanowie – raz jeszcze”. Niniejszy materiał jest próbą odpowiedzi na niektóre postawione tam pytania.

Wszystko zaczęło się bardzo, bardzo dawno temu, w czasach, gdy tworzyło się państwo polskie. Wtedy jedynym dobrem była ziemia, a jej właścicielem był władca - książę lub król. Część dóbr – ziemi rozdawał lub wydzierżawiał. Komu mógł rozdawać? Oczywiście tym, którzy dla niego walczyli, a więc wojom – rycerzom (stąd dobra rycerskie), tym, którzy jego politykę wspierali, a więc kościołowi (stąd dobra kościelne) oraz tym, którzy tworzyli zręby ekonomiczne państwa, czyli miastom (stąd dobra miejskie).

W różnych miastach Wielkopolski w okresie między I i I I wojną światową istniało wiele klubów sportowych, które powstały jeszcze w okresie zaboru pruskiego. Wiele z nich swój rodowód wywodziło z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Działały jednak nie tylko te kluby.

W wyniku rozbiorów dokonanych przez Prusy, Rosję i Austrię, Wielkopolska, a co za tym idzie Śmigiel, znalazła się w zaborze pruskim. Władze zaborcze z pruską systematycznością przystąpiły do szczegółowej inwentaryzacji zdobyczy.

Koniec lipca 1944 r. to ewakuacja niemieckich urzędów z Warszawy, ucieczka sługusów okupanta i wycofywanie się przez most Poniatowskiego i Aleje Jerozolimskie rozbitych jednostek niemieckich. Nie mogliśmy się nacieszyć, patrząc w jakim stanie cofa się piechotą lub na małych konnych, wschodnich wózkach zmotoryzowany dotychczas Wehrmacht.

Cz. II

Z czego żyli ówcześni mieszkańcy Śmigla? Większość utrzymywała się z wykonywania sukiennictwa, piwowarstwa, uprawy roli. Miasto wynajęło od właścicieli browar Urbar za kwotę 16 rtl i 16 gr i wyrób 24 beczek piwa.

W dzisiejszych czasach społeczeństwo jest codziennie informowane za pośrednictwem prasy, radia i telewizji o olbrzymiej ilości wydarzeń, które miały miejsce w naszym najbliższym otoczeniu, kraju i na świecie.

W tym roku minęła 65 rocznica wybuchu I I wojny światowej. Z perspektywy lat można dzisiaj powiedzieć, że atmosfera drugiej połowy lata 1939 roku w całym kraju a także w Śmiglu była daleka od sielanki. Przeważała obawa o stan bezpieczeństwa kraju, związana z groźbami i różnymi żądaniami naszego zachodniego sąsiada, a po wybuchu wojny z jego represyjnymi działaniami.

W wyniku reformy administracyjnej podjętej przez władze pruskie w 1887 r. powstał powiat śmigielski, który obejmował tereny należące uprzednio do powiatu kościańskiego, leszczyńskiego i wschowskiego. Wraz z utworzeniem nowego powiatu rozpoczęto wydawanie gazety urzędowej Kreisblatt des Kreises Schmiegel, w której zamieszczano rozporządzenia władz niemieckich, krótkie artykuły o lokalnej tematyce oraz ogłoszenia i reklamy handlowe. Redaktorem, wydawcą i drukarzem był J. Pogatzki ze Śmigla.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl