Dzisiaj wiele się mówi i pisze o licznych kryminalnych wydarzeniach, których podłożem jest często chęć łatwego i szybkiego wzbogacenia się, zemsty lub najzwyklejsze chuligaństwo. Przyczyną wielu tych wydarzeń jest alkohol, czasami narkotyki. Najbardziej przerażające wypadki, są nagłaśniane przez środki masowego przekazu.

W związku z rocznicą Powstania Wielkopolskiego chciałabym podzielić się z czytelnikami Witryny Śmigielskiej tym, o czym opowiadała mi często moja mama Anna Małolepsza z domu Walkowiak. Miałam kuzyna Stanisława Kędzierskiego, urodzonego w 1900 roku. Stanisław bardzo wcześnie stracił rodziców. Moja mama, jako najbliższa jego krewna, zabrała go do siebie i wychowywała razem z czworgiem własnych dzieci.

W 2001 roku minęła 100 rocznica pamiętnego strajku, w obranie języka polskiego, podjętego przez dzieci polskie we Wrześni i kilku innych miejscowościach. Rozmiar i zasięg tego strajku był ograniczony, ale echa owych wydarzeń rozniosły się nie tylko na terenie wszystkich zaborów, ale również Europie i na innych kontynentach. podłożem wydarzeń był powszechny strajk szkolny w zaborze pruskim w latach 1906/07. Aby zrozumieć jak do niego doszło, należy prześledzić przebieg polityki narodowościowej państwa niemieckiego wobec społeczeństwa polskiego z terenu zaboru pruskiego.

W marcu tego roku mija 25 lat, gdy z inicjatywy nieżyjącego pana Henryka Majchrzaka i pana Józefa Ruska odbyło się pierwsze spotkanie mające na celu utworzenie (czy reaktywowanie) w Śmiglu Orkiestry Dętej, która przetrwała do dziś. Warto przypomnieć, że na owo spotkanie przybyli panowie Mieczysław Smelkowski z synem Pawłem, Tadeusz Mueller, Wiesław Szulc, Czesław Nadolny z Czacza, Jan Arabski oraz Władysław Kaźmierczak z Bronikowa, Janusz Gołembski i Stanisław Handle. Niestety, wielu pierwszych członków orkiestry już nie żyje.

Z przekazów historycznych wiadomo, że dzieje bractwa w Śmiglu sięgają połowy XV wieku, a jako datę założenie wymienia się rok 1458. Najstarszym zapisem źródłowym jest przywilej z 15 czerwca 1636 r. ówczesnego właściciela Śmigla – Przecława Leszczyńskiego, uznający bractwo za straż miejska. Dokument ten potwierdzony został przez kolejnych właścicieli miasta, w tym 16 marca 1750 przez hr. Aleksandra Józefa Sułkowskiego.

Józef Burszta w książce „Kultura ludowa wielkopolski” podaje, że genezą tych przedmiotów kultu religijnego było życzenie wypowiedziane w 779 roku przez papieża Leona III, by chrześcijanie stawiali krzyże na rozstajach dróg. Dalej pisze: „że… od krzyży drewnianych stopniowo zastępowanych kamiennymi, rozwój form szedł w kierunku kapliczki z niszą zakończoną daszkiem, która przekształciła się w kapliczkę ozdobioną na szczycie krzyżykiem”.

W związku z oddaniem do użytku długo oczekiwanej przez mieszkańców obwodnicy Śmigla, warto przypomnieć, że budowę pierwszej nowoczesnej na tamte czasy szosy żwirowej z Poznania przez Kościan, Śmigiel, Leszno, Wschowę do Głogowa rozpoczęto w 1835 roku.

13.09.br. śmigielska gazownia obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia.

Początki gazownictwa w Śmiglu sięgają przełomu XIX i XX wieku. Wtedy rozpoczęto prace przygotowawcze i projektowe. Gazownia śmigielska jest przykładem małej gazowni miejskiej produkującej gaz węglowy przy wykorzystaniu technologii typowych dla początku XX wieku. Budynek gazowni i zbiornik gazu wraz z żeliwną siecią gazową oddano do użytku w 1902 r. Architektem obiektu był Carl Francke z Bremy.

Cmentarze powstały w związku z kultem zmarłych i wiarą w życie pozagrobowe. Chrześcijaństwo wprowadziło zwyczaj chowania zwłok na terenie poświęconym, przylegającym do kościoła. W wiekach XVIII – XIX ze względów ekonomicznych zlikwidowano wiele cmentarzy przykościelnych i zakładano nowe na wydzielonych terenach podmiejskich (projektowane na wzór założeń ogrodowych z nagrobkami, kaplicami grobowymi itd.). Wcześniej sobór rzymski określił w 1059 roku rozmiary cmentarza na 60 kroków.

W domach mieszkańców Śmigla przygotowania do najradośniejszych ze świąt trwały przez dłuższy czas. Informowano o tym, jak również o wydarzeniach, których mogli oczekiwać w okresie świąt śmigielanie w ówczesnej prasie, t.j. „Głosie Śmigielskim”, „Dzienniku Śmigielskim” lub kościańskiej „Gazecie Polskiej”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl