Pan Zenon Olejnik z Nowej Wsi, porządkując strych budynku rodziców w Śmiglu, natrafił na oprawiony zbiór tygodnika Ilustracja poznańska z lat 1927-1929. Gazeta ta na 4 stronach każdego numeru zawierała ilustracje – fotografie ze świata, kraju, Poznania i prowincji z odpowiednim podpisem – komentarzem.

Wchodząc na śmigielski cmentarz z lewej strony widzimy pomnik z wystającym z płyty nagrobnej pociskiem. „Tu spoczywają w Bogu bohaterskie dzieci. Zginęli od pocisku artyleryjskiego w dniu 27.1.1945 r. w chwili oswobodzenia miasta u progu odradzającej się Ojczyzny” – głosi napis. W grobowcu spoczywają zwłoki Melanii Urbańskiej ur. 19.12.1935 r. i Wiesława Drótkowskiego ur. 6.9.1934 r. Za tydzień minie 55 rocznica Ich śmierci. Jak do niej doszło?

Józef Haller urodził się w 1873 roku nieopodal miasta Skawina (krakowskie). Od najmłodszych lat związany był z wojskiem. Odbył studia w Akademii Technicznej w Wiedniu na oddziale artylerii. Mając 39 lat przechodzi na wojskową emeryturę i angażuje się do pracy w Towarzystwie Gimnastycznym SOKÓŁ jako inspektor sokolich gniazd (drużyn). Społecznie działa też w ruchu skautowych i spółdzielczym.

O tym, że miasto Koszanowo scedowało swe prawa miejskie na rzecz osady – sioła Śmigiel i przyjęło jej nazwę, a z biegiem czasu ponownie stało się wsią – pisałem już dawniej. I wówczas uważałem, że ten temat mam zamknięty. Ale... Pewnego przedpołudnia, bodajże w październiku ub. r. zaczepił mnie jadący na rowerze pan Hieronim Lewandowski z Koszanowa.

Powiat śmigielski utworzono w 1887 r. i wówczas przez jego terytorium przechodziła jedna linia kolejowa. Była nią uruchomiona 29.10.1856 roku przez Towarzystwo kolei Górnośląskiej linia z Wrocławia przez Rawicz, Leszno, Stare Bojanowo, Kościan do Poznania.

Dlaczego przez stare Bojanowo a nie odległy od niego o 4 km Śmigiel?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl