W pięknym opracowaniu dh. Henryka Bajona pod tytułem ”Harcerstwo Śmigielskie 1914-1992” pomiędzy rokiem 1933 (str. 27) a 1945 (str. 28) jest historyczna luka.
Mam nadzieję, że swoim wspomnieniem choć częściowo ją wypełnię.

Część II, lata 1945-1998

Pierwsze zebranie po drugiej wojnie światowej zwołano do gospody „Ameryka” 31 stycznia 1957 r., a jego celem było reaktywowanie „Koła Rolniczego”. Uczestniczył w nim przedstawiciel Powiatowego Związku Samopomoc Chłopska Florian Jagodzik. Zebraniu przewodniczył Władysław Kijowski.

Witryna Śmigielska Nr 2/99 Inicjatorem powołania Koła Gospodyń Wiejskich w Śmiglu był Władysław Kijowski, który na zebraniu w dniu 9 marca 1958 r. „porusza sprawę założenia KGW – omawia celowość założenia takiego koła. Zebrani uchwalają, aby zarząd KR zwołał zebranie organizacyjne KGW”. Na następnym zebraniu kółka, W. Kijowski „zawiadamia, że w Śmiglu powstało koło KGW”.

Pszczelarstwo polskie chlubi się przeszło tysiącletnią tradycją. Pierwsze zapisy o jego istnieniu pochodzą z okresu kształtowania się zrębów państwa polskiego – zachowane kroniki stwierdzają, że Polska była żyzną, miodem płynącą krainą.

Stara pieśń ludowa głosi: „Śmigiel leży na wzgórzu. Tam pije się piwo z dzbanów…”
Starą tradycję miał w Śmiglu cech mielcarzy (piwowarów), który już w 1684 roku szczycił się oryginalnym przywilejem z dnia 20 listopada 1576 r. Archidiakon Gniński zalecał cechowi w 1684 r. : „Lubo nie mają żadnej wzmianki o woskach, jednak z drugimi cechami świece cechowe mieć mają w kościele”.

W wyniku drugiego rozbioru Polski w 1793 roku znaleźliśmy się pod zaborem pruskim. Zlikwidowano polskie urzędy, wprowadzono pruską administrację i dokonano nowego podziału administracyjnego. (Poprzedniego dokonała Konstytucja z 1791 r. dzieląc okrojoną Wielkopolskę na powiaty: poznański, kościański, międzyrzecki i wschowski).

Józef Kopczyński urodził się 12 listopada 1860 roku w nadnoteckiej osadzie Bąkowo (Koenigsdorf) w rodzinie rolniczej. „O ojcu samym to tylko wiem, że był polakiem w każdej kropli krwi i nigdy nie pozwolił sobie jako taki ubliżyć. Ile znał i umiał, zawsze polskość nam wpoić się starał”.

(list czytelnika)

W numerze 591830 „Witryny Śmigielskiej” z dnia 4 marca 1999 roku ukazał się ciekawy, przyczynkarski artykuł Huberta Zbierskiego zatytułowany „Szkice o byłym powiecie śmigielskim”. Jak każdy tego rodzaju materiał można i ten uzupełnić szeregiem dodatkowych informacji.

Stolica powstałego w 1882 roku powiatu śmigielskiego było oczywiście miasto Śmigiel. Powiat śmigielski przestał istnieć 67 lat temu a jednocześnie z nim powiat grodziski, z którym łączyła go w okresie II RP nie tylko wspólna granica ale także przez pewien czas organ prasowy jakim był „Orędownik Urzędowy dla powiatu śmigielskiego i grodziskiego”.

(fragment artykułu „Zasłużeni dla Miasta i gminy Śmigiel A.D. 1999”)

Bank Spółdzielczy w Śmiglu powstał 15 maja 1893 roku pod nazwą Bank Ludowy w Śmiglu i działał jako spółdzielnia kredytowa. Założycielem banku było 16 osób. W pierwszym zabraniu uczestniczył Patron Spółek Zarobkowych ksiądz Piotr Wawrzyniak, którego podpis widnieje na protokóle z tego zebrania.

Lekcja 1

Techniczny opis koźlaka

Wiatraki są w całości budowlami drewnianymi – na zbudowanie jednego potrzeba około 80 m3 drewna. Dziś w większości stanowią zabytki sztuki ciesielskiej. Dawniej miały charakter użytkowy i w zależności od przeznaczenia dzieliły się na mączniaki, owsiaki, kaszaki i śrutowniki.

MŁYŃSKI KRAJOBRAZ ŚMIGLA

Część pierwsza
Nieco historii o mieleniu ziarna

Pierwsza wzmianka o urządzeniach do mielenia ziarna poruszanych wiatrem pochodzi od Harona z Aleksandrii, który żył w 1. wieku naszej ery. Opisał on wiatrak o skrzydłach podobnych do chorągiewki wiatrowej.

Ów 1939 rok coraz bardziej się oddala. Dlatego przypominamy – Redakcja

MOJE PRZEŻYCIA

OBECNY STAN POSIADANIA

Lekcję trzecią – ostatnią – rozpoczynam literacko – „Fraszką o wiatrakach”

... w Czaczu

Biblioteka Publiczna w Czaczu powstała w wyniku reorganizacji organów administracji państwowej we wrześniu 1949 r. W Czaczu utworzono Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej i równocześnie Gromadzką Bibliotekę Publiczną.

21.01.1990    –     w trakcie posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy Śmigiel omawiano sprawę „wydawania własnej gazety”.
04.04.1991    –     radny mgr Wojciech Ciesielski w trakcie sesji zaproponował, by „Zarząd zobowiązał Centrum Kultury do przekazywania informacji społeczeństwu”.
26.04.1991    –     mgr Hubert Zbierski przedstawia Zarządowi koncepcję gazety regionalnej, która została przyjęta, a jej autorowi powierzono redagowanie gazety.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl