Dobra śmigielskie do 1903 roku, kiedy to przeszły na własność pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, były własnością możnych i znanych rodów.
19 lipca 1738 roku w Lesznie podpisano umowę, mocą której Stanisław Leszczyński z żoną sprzedał po wieczne czasy” Aleksandrowi i Józefowi Sułkowskiemu dobra, w skład których m.in. wchodziło miasto Śmigiel i wsie: Koszanowo, Nowawieś, Bruszczewo i Glińsko. W 1762 roku (10 sierpnia) nastąpiło stwierdzenie umowy spadkowej po A.J. Sułkowskim.

Wieś położona jest 6 km na południowy zachód od Śmigla przy drodze do Włoszakowic. W źródłach historycznych miejscowość ta pojawia się po raz pierwszy pod koniec XIV w. Wtedy to, w 1397 r. Wojciech Barkliński procesował się z Ramsztykiem o czwartą część Bronikowa i całe Jeleniowo, to ostatnie do dziś pozostaje osadą niezidentyfikowaną, prawdopodobnie była to część dzisiejszego Bronikowa.

Już 50 lat Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śmiglu gromadzi i udostępnia książki, prowadzi działalność czytelniczą i kulturalną. Jej historia to wieloletnia praca bibliotekarzy, to ogrom przemian, to wszystko to, co złożyło się na dzisiejszą bibliotekę.

Początki

Jak to najczęściej bywa przyczyną powstawania organizacji włościańskich zwanych kółkami, była potrzeba.
Począwszy od 1807 roku, w wyniku ewolucyjnego uwłaszczania chłopów, w zaborze pruskim zaczęły tworzyć cię indywidualne gospodarstwa rolne. Aby nowym gospodarzom ułatwić uprawę roli, w ramach realizacji pozytywistycznego hasła pracy organicznej, około 1890 roku zaczęto organizować różne stowarzyszenia, których celem m.in. miało być podnoszenie oświaty rolniczej.

CZĘŚĆ I, LATA 1898-1939

Zebranie konstytucyjne odbyło się dokładnie 100 lat temu, 28 listopada 1898 roku w salce św. Ducha dziś zwanej parafialną (ul. Farna 24). Zagaił je śmigielski proboszcz Jan Potrykowski, a przewodniczył mu Patron kółek rolniczych Maksymilian Jackowski.

Urodził się 30 marca 1902 r. w Śmiglu z ojca Witolda i matki Pelagii z domu Biniakowskiej.
W latach 1908-1915 uczęszczał do szkoły w Śmiglu. W 1918 roku ukończył Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu. Należał tam do konspiracyjnego kółka Tomasza Zana i drużyny skautowej. W 1921 roku uzyskał dyplom Powiatowej Szkoły Budowlanej w Poznaniu. Następnie pracował w firmie budowlanej swego ojca, a w latach trzydziestych kierował jej filią w Kościanie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl