Majątek Morownica wraz z folwarkami Katarzynki, Szczepankowo stare i Sikorzyn był własnością niemieckiej rodziny Cezarów. Formalnym właścicielem był Teodor, syn Aleksandra. Na przełomie 1944/45 roku w majątki zamieszkiwał Aleksander z żona i córką Iśką (Izabelą?), a Teodor, oficer niemieckiej armii przebywał na froncie w okolicach Koła.

W sobotę 29 kwietnia br. w świetlicy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Spławiu odbyła się niezwykle miła i rodzinną uroczystość – miejscowe Kolo Gospodyń Wiejskich obchodziło bowiem swoje 30 lecie.

Sobota, 17 czerwca na długo utkwi w pamięci mieszkańcom Morownicy. W tym dniu miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich w bardzo uroczysty i rodzinny – panie zaprosily swe „drugie połowy” – sposób obchodziło 25-lecie swej działalności.

Koło Gospodyń Wiejskich w Żegrówku założone zostało 25 lipca 1965 r. Wybrany został zarząd Koła w składzie: Helena Ajchler – przewodnicząca, Pelagia Mocek – zastępca przewodniczącej, Kazimiera Sobczyk – sekretarz, Aniela Olejnik – skarbnik.

Sprawa „wydawania własnej gazety” była omawiana na posiedzeniu Zarządu Miasta i Gminy Śmigiel 25 stycznia 1990 roku, kiedy to podjęto decyzję o nieprzystąpieniu do spółki zrzeszającej osiem gmin, której celem miało być wydawanie gazety regionalnej.

(...) „16 sierpnia 1950 roku 6 mistrzów stolarskich i 12 czeladników, uczniów i pomocników na zebraniu założycielskim powołało Stolarską Spółdzielnię Pracy, która powstał na bazie poniemieckiej stolarni mechanicznej Benizina i warsztatów prywatnych.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl