Ogłoszony 14 kwietnia 1946 r. przez Krajową radę Narodową „dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi” przyczynił się, że burmistrz Pan Józef Tokarczyk spowodował, że rada Narodowa uchwałą Nr 28 z dnia 18.03.1947 roku zapewniła lokal na bibliotekę w gmachu starego ratusza, oraz jej wyposażenie jak również przyjęła na stanowisko bibliotekarza Pana Józefa Wesnerowicza, którego zgodnie z poprzednimi ustaleniami władze miasta skierowały na przeszkolenie do Państwowego Ośrodka Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie.

Różne były losy Polaków w czasie hitlerowskiej okupacji, przeważnie godne pożałowania. Również tragiczne były przeżycia dwóch nauczycieli: Stanisława Plewy z Wydorowa i Józefa Tokarczyka z Kościana. Ich drogi życiowe zbiegły się razem w 1939 r., kiedy zostali zmobilizowani do Batalionu Obrony Narodowej „Kościan” przy 55 pułku piechoty w Lesznie.

Nieco historii
Zebranie założycielskie banku Ludowego w Śmiglu (bo tak brzmiała pierwotna nazwa) mającego charakter spółki, odbyło się 15 maja 1893 r. pod przewodnictwem ówczesnego prob. Hipolita Weichmanna. W zebraniu uczestniczyło 16 osób – założycieli: Abt Józef – kupiec, Donaj Andrzej – gospodarz z Poświętna, Drótkowski Antoni – piekarz, Kodzidłowski Tomasz – kupiec, Kruczkowski Władysław – krawiec, Krystek Antoni – gospodarz z Poświętna, Krystek Józef – (?), Kurpisz Wawrzyniec – gospodarz z Poświętna, Liszewski Adam – kapitalista (tak w dokumencie!), Łabiński Antoni – właściciel tartaku, Matuszewski Jan – kuśnierz, Skoracki Antoni – piekarz, Szafranek Antoni – szewc, Szudłowski Teofil – restaurator.

Pierwsze wzmianki o Koszanowie pochodzą z XIV w. Nazwa wsi wywodzi się od jej założyciela Koszana.
Około 1400 roku właścicielami Koszanowa byli bracia Henryk i Rydygier Ramszowie. Wówczas to Henryk uzyskał zgodę Władysława Jagiełły na założenie na terenie swej dziedzicznej części, swego działu – miasta.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl