Wacław Łepkowicz ur. 23 września 1895r. z ojca Juliana, mistrza młynarskiego i Moniki z domu Kaczmarek. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Śmiglu, gdzie brał aktywny udział w strajku szkolnym zapoczątkowanym w całym zaborze pruskim przez dzieci z Wrześni.

Ogromną radość sprawił mi swoją obecnością na wykładzie, który wygłosiłem w ramach akcji odczytowej Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej w grudniu ubiegłego roku w Kościanie pan Ludwik Brembor.

Już w piątek, 19 stycznia 1945r. przejeżdżały przez nasze miasto długie szeregi wozów z uchodźcami niemieckimi od strony Ostrowa i Śremu. W Śmiglu wydano rozkaz ewakuacji mieszkańców niemieckich w sobotę, 20 stycznia 1945 r. o godzinie 20.00 przez specjalnych kurierów od domu do domu.

Ludwika Brembora coraz częściej zaczęto określać epitetami dorobkiewicz, wyzyskiwacz, kapitalista.
Firmę coraz częściej odwiedzają kontrolerzy skarbowi i finansowi szukając przysłowiowej dziury w całym. Rejonowy Inspektorat Kontroli Skarbowej nakłada mandat w wysokości 800 zł, a w 1950 r. domiar do bilansu w wysokości 3.800.000 zł. na ówczesne czasy była to suma ogromna! (przeciętne wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej w 1950 r. wynosiło 6.616 złotych).
Domiar „położył firmę na łopatki”.

Otrzymaliśmy kolejny list od córki dr. Franciszka Witaszka Pani Marii Witaszek-Malinowskiej, w którym ustosunkowuje się do innych, kontrowersyjnych publikacji prasowych. Aby postawa i działalność dra Witaszka była jednoznaczna pozwalamy sobie opublikować niektóre fragmenty listu. (Red)

„Bernard Piotrowski w książce ”W służbie rasizmu i bezprawia – Uniwersytet rzeszy w Poznaniu 1941-1945”, Wydawnictwo naukowe UAM, 1984 na s. 157 pisze”: w Instytucie Higieny na Wydziale Medycznym prof. dr. Hans Grossmann, prof. dr Johannes Stamm i dr K. Meewes przeprowadzali doświadczenia i eksperymenty bakteriologiczne i epidemiologiczne, które później znajdowały swe zastosowanie na froncie wschodnim.

Pod koniec października 1939 r. zostaliśmy odwołani po wykopkach przy pracy w majątku i przekazani do pracy pod miastem Śmigiel.
Brygadzistą był Niemiec Hoffmann zamieszkały na Nowym Rynku (obecnie plac Wojska Polskiego).

Lektura szkolnych kronik z okresu międzywojennego nasuwa współczesnemu czytelnikowi myśl, że odzyskanie niepodległości przyniosło m.in. obfitość różnego rodzaju obchodów i uroczystości będących jakby „odreagowaniem się” na przeszło 120 letni okres zaborów.

Orkiestra dęta przy OSP w Śmiglu zawiązała się na przełomie lutego i marca 1977 r. z inicjatywy i zaangażowania pana Henryka Majchrzaka, który dla swych zamiarów pozyskał przychylność i wsparcie ówczesnych władz miasta. Pomocą służył mu doświadczony muzyk orkiestr dętych pan Mieczysław Smelkowski.

(…)
Na Ziemi Śmigielskiej zachowały się dwa kościoły drewniane, w Bronkowie i Śmiglu. Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu w Bronkowie istniał już w XIV wieku. Pierwszy pleban, Wacław, wzmiankowany był w 1423 roku.

Józef Kopczyński urodził się 12 września 1860 roku w nadnoteckiej osadzie Bąkowo (Koenigsdorf) jako pierworodny syn rolnika Franciszka Kopczyńskiego i Jadwigi Kopczyńskiej z domu Andraszczyk, również rolniczki.
„O ojcu samym to tylko wiem, że był Polakiem w każdej kropli krwi i nigdy nie pozwolił sobie jako taki ubliżać. Ile znał i umiał. zawsze polskość nam wpoić się starał”.

Sylwester Nowak z żoną Julianną z domu Stark i dziećmi: Anielą (ur. 1925), Alicją (1926), Jerzym (1928), Gertrudą (1930) i Edwardem (1937) w 1939 roku mieszkał w Śmiglu przy Starym Rynku nr 4 (ob. Plac Rozstrzelanych).
Był agronomem i pracował w majątku ziemskim Ziemin. Jego hobby to konie i myślistwo.

Budowniczy Witold Łukomski należał do grona najbardziej znanych, cenionych i szanowanych obywateli Śmigla w okresie przedwojennym.
Urodził się w 1868 r. w Kruszewie (ówczesny powiat Czarnków) w rodzinie leśnika Józefa i Teofili z Borkowskich. Był starszym bratem Stanisława Łukomskiego, późniejszego biskupa poznańskiego i łomżyńskiego.

Pani Gertruda Skrzypczak ( z d. Nowak – zob WŚ nr 15 z 10.X.br) dopowiedziała, że po linii jej ojca Sylwestra została aresztowana cała rodzina.
- Brat Franciszek Nowak zamieszkały w Żabikowie, zginął w Dachau,
- Siostra Biblianna Brudkiewicz, zamieszkała w Mosinie, zginęła w Oświęcimiu,
- Siostry Pelagia Leżała i Matylda Kasińska zostały aresztowane w Chorzowie w 1943 r. Po 6 tygodniach ich mężowie, oświadczając, że z Sylwestrem nie kontaktowali się od początku wojny, „wydostali” je z aresztu. Wojnę przeżyły.

Pan Antoni Firlej, lat 78, mieszka w Śmiglu przy ul. Ariańskiej. Z zawodu jest mistrzem mechanikiem – kierowcą, pracował w spółdzielni ogrodniczej – Zakład Transportu Samochodowego i Spedycji. Obecnie jest na emeryturze. Jeździ starannie utrzymanym samochodem Skoda.
W sierpniu otrzymał zaproszenie do garnizonu w Bolesławcu, by uczestniczyć w uroczystym przekazaniu Tradycji, Barw i Symboli 1. pułku Artylerii Przeciwlotniczej 1. Dywizji Pancernej.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl