rodo

bip

Informujemy, że od dnia 25 maja br.

został otwarty punkt usług

- ksero,

-wydruki,

- skanowanie,

- bindowanie,

- laminowanie.

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

w godz. 8:00-15:00, w budynku Izby Pamięci Ziemi Śmigielskiej

(byłe Gminne Centrum Informacji).

Klientów prosimy o stosowanie obowiązujących środków ochrony

(maseczka, rękawiczki)

Informujemy również, że działa już bezpośredni nr tel. 65 5 180 317

oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uwaga!

W Centrum Kultury nie sią już udzielane bezpłatne porady prawne.

 


 

1gci

 

:: Oferty pracy w kraju - http://koscian.praca.gov.pl/oferty-pracy

:: Oferty pracy za granicą – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

 

gcikseroo1


Świadczy usługi  w zakresie:

 • kserowania
 • faksowania
 • skanowania
 • obsługi poczty internetowej
 • wydruku informacji z Internetu
 • wydruku dokumentu z komputera
 • kopiowania informacji z sieci na płytę CD lub dyskietkę
 • umieszczania ogłoszeń w serwisach internetowych
 • redagowania reklam i ich obróbki graficznej
 • laminowania
 • bindowania

 

Historia:

27 marca 2003 r. dzięki grantowi otrzymanemu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz pomocy samorządu lokalnego zaczęło funkcjonować przy Centrum Kultury pierwsze w powiecie kościańskim Gminne Centrum Informacji (GCI). Zostało formalnie zalegalizowane uchwałą Rady Miejskiej Śmigla nr VI/63/2003 z dnia 27 marca 2003 r., Tego samego dnia dokonano oficjalnego otwarcia. GCI mieści się w centrum miasteczka Śmigiel, w odległości ok. 300 m od głównego szlaku komunikacyjnego i jest w miejscu dostępnym dla osób niepełnosprawnych.

Głównym celem działalności GCI jest usunięcie barier w dostępie do informacji i nowoczesnego sprzętu teleinformatycznego mieszkańców regionu. Do zasadniczych celów zalicza się również aktywizacja absolwentów i osób bezrobotnych oraz rozwój przedsiębiorczości. Ponadto GCI działa w celu zwiększenia spójności społeczno – gospodarczej, inicjowania i wykorzystania aktywności lokalnej, łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia oraz poprawy zatrudnienia poprzez proponowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Gminne Centrum Informacji w skrócie Infocentrum to pracownia multimedialna spełniająca szereg funkcji, wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz w sprzęt biurowy (drukarki, skaner, kserokopiarkę, telefon/fax itp.), prasę regionalną i specjalistyczną, a także w książki i specjalistyczne filmy. Infocentrum obsługiwane jest przez wykwalifikowaną obsługę służącą pomocą w wyszukiwaniu informacji oraz umiejącą pomóc klientowi w załatwieniu wszelkich spraw i formalności w zależności od zgłoszonych potrzeb.

Pracownicy GCI nawiązali współpracę z pracownikami Gminnego Centrum Informacji w Czempiniu i Gostyniu, Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, Stowarzyszenia i Ośrodka Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Kościanie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu, Cechu Rzemiosł Różnych w Śmiglu i Kościanie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu, Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie, Biura Tłumaczeń „Smoczyk” w Kościanie, Śmigielskiego Towarzystwa Kulturalnego, Biura Karier przy UAM w Poznaniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie oraz z pracownikami Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Lesznie.

Obsługa GCI wspólnie z pracownikami Stowarzyszenia i Ośrodka Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Kościanie organizuje szkolenia, np. e-learningowe oraz pomaga w pisaniu wniosków o dotacje.

Przeprowadzamy w naszym Infocentrum bezpłatne warsztaty skierowane głównie dla osób bezrobotnych.

 • 21 października 2003 r. w salce klubowej Centrum Kultury zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe „Autoprezentacja” (rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą). Trwały one w godz. 900 – 1400. Prowadziła je Mariola Linke – doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie. W zajęciach brało udział 5 osób.
 • W dniach od 19 do 21 listopada 2003 r. odbyły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, które były adresowane do każdego, kto chce podjąć lub zmienić pracę i w swoich staraniach napotyka przeszkody. Warsztaty prowadziła Ewa Dudzińska z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie. W warsztatach wzięło udział 13 osób.
 • W dniu 29 marca 2004 r. odbyły się kolejne warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Wzięło w nich udział 8 osób.
 • Dwudniowe warsztaty odbyły się w dniach 14-15 marca 2005 r. – wzięło w nich udział 8 osób. Prowadziła je Ewa Dudzińska z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie.
 • W dniach 19-20 kwietnia 2006 r. odbyły się warsztaty pn.: „Wprowadzenie na rynek pracy”, które prowadziły Beata Karmińska i Ewa Dzikowska-Julska z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Lesznie – udział wzięło 7 osób.
 • W dniu 27.11 2006 odbyły się Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy organizowane we współpracy z kadrą z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przy OHP w Lesznie - uczestniczyło 7 osób.
 • 17.01.07 – WAPP – Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy „Komunikacja, autoprezentacja” prowadzone przez przedstawicieli Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Leszna (udział wzięło 6 osób).
 • 19 i 20 października 2009r. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy poprowadziła Mariola Linke z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie - udział wzięło 10 osób.

Odbyły się również bezpłatne szkolenia:

 • 21.09.06 – „Podstawy marketingu w działalności gospodarczej” organizowane we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, (uczestniczyło 11 osób).
 • 28.09.06 – „Podstawy reklamy i negocjacji handlowych” organizowane we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, (uczestniczyło 9 osób).
 • 5-6.10.06 – dwudniowe szkolenie „Komunikacja” organizowane we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, (uczestniczyło 9 osób).
 • 10.12.2007 – szkolenie „Podstawy negocjacji handlowych” współorganizowane z Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, uczestniczyło 7 osób.
 • od września 2008 - „Profesjonalna obsług klienta” organizowany przez OK Centrum Języków Obcych w Lublinie połączony ze szkoleniem językowym - Business English,
 • 18.05.2010 - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działania: tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, zorganizowane wspólnie z Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. udział wzięło 19 osób (przedsiębiorcy, osoby chcące otworzyć działalność gospodarczą),
 • 8.06.10 - Dotacje w ramach PR O W - Działanie 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W programie warsztatów: przygotowanie wniosku aplikacyjnego oraz biznes planu w pracowni komputerowej.

Wolontariusze naszego GCI pomogli napisać wnioski o fundusze Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło nadziei” ze Śmigla, Śmigielskiemu Towarzystwu Kulturalnemu, Stowarzyszeniu „Wiatraki” i Zespołowi Regionalnemu „Wisieloki” z Szymanowa koło Rawicza, Stowarzyszeniu „Echo” z Leszna.

Pracownicy śmigielskiego GCI brali także udział w konferencji dotyczącej Programu 1 Praca w Jaszkowie (zaprezentowano w postaci mulitimedialnej dotychczasowe osiągnięcia Infocentrum). W czasie „Eurojuwenaliów” w Kościanie wspólnie z Biurem Tłumaczeń „Smoczyk” organizowali stoisko reklamowe naszego Infocentrum. Obsługa śmigielskiego Infocentrum poprzez swoje stoisko reklamowe aktywnie udzielała informacji o swej działalności na XII i XIII „Dniach Śmigla” i III Wystawie Gospodarczej, która była zorganizowana w dniach od 13 do 15 czerwca 2003 r. w ramach XVII Dni Kościana oraz na II Spotkaniu Zmotoryzowanych w Śmiglu (31.VIII. 2003 r.).

Przedstawiciele śmigielskiego GCI 23.03.2004 r. byli także na spotkaniu Gminnych Centrów Informacji województwa wielkopolskiego w Gołańczy (spotkanie to oprócz wymiany doświadczeń miało na celu zawarcie w przyszłości wielkopolskiego porozumienia GC I w celu reprezentowania wspólnych interesów, pozyskiwania programów pomocowych).

W GCI zorganizowano również wiele kursów komputerowych:

 • podstawy obsługi komputera,
 • dla osób średniozaawansowanych,
 • odbyły się dwa bezpłatne kursy dla sołtysów i przewodniczących osiedli,
 • od marca 2007 odbywał się bezpłatny kurs komputerowego, organizowany przez OFEK (Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej) w Poznaniu, www.ofek.pl,
 • maj i czerwiec 2007 – Realizacja projektu INTERWIEŚ www.interwies.pl - internet dla Twojej wsi. Wykorzystaj wiedzę dostępną w internecie” realizowany przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu,
 • od października 2007 – bezpłatne kursy komputerowe dla nauczycieli NAU-ICT (ICT - technologie informacyjno-komunikacyjne) organizowane przez Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych, w tym OFEK (Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej) w Poznaniu, www.ofek.pl, „Przygotowanie nauczycieli w zakresie podstawowej kultury informatycznej i funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym”,
 • od listopada 2007 – bezpłatne kursy dla nauczycieli NAU-WAR pn.: „Wykorzystanie ICT w nauczaniu różnych przedmiotów”, organizowane przez Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych.

W 2007 r. zostało przygotowane w GCI zgłoszenie do konkursu „Razem łatwiej – budujemy partnerstwa lokalne” w ramach Regionalnego Ośrodka EFS prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Regionalnego Inicjatyw Obywatelskich PISOP. Następnie w wyniku wygranej w konkursie w grudniu zostało nawiązane „Partnerstwo Lokalne” przy Centrum Kultury w Śmiglu, które realizuje projekty w ramach EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektów odbyły się już na terenie gminy Śmigiel bezpłatne kursy komputerowe oraz językowe: angielski i niemiecki w dwóch poziomach zaawansowania.

Pracownicy Śmigielskiego Infocentrum pomogli już znaleźć pracę ponad 100 osobom. Nie jest to jednak dokładna liczba, bowiem nie wszyscy informują obsługę GCI o podjęciu pracy. Pomagali pracodawcom w znalezieniu pracowników do prac sezonowych, zbierali informacje dotyczące ofert pracy stałej, czasowej i zleconej, stażów i praktyk od pracodawców lokalnych, urzędów pracy, rolników, osób prywatnych. Docierali do lokalnych zakładów pracy w celu nawiązania stałej współpracy.

Klientami GCI są głównie osoby bezrobotne, studenci, absolwenci, pracodawcy, przyszli przedsiębiorcy, osoby pragnące podwyższyć swoje kwalifikacje. Pracownicy GCI prowadzą również zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkolną w okresie roku szkolnego oraz w czasie wakacji. W zajęciach biorą udział dzieci - z oddziałów przedszkolnych cztero i pięciolatki oraz dzieci z oddziałów „O”.

W GCI gościli także przedstawiciele gmin: Rakoniewice, Krzywinia, Turku, Gostynia, Osiecznej, Oborzysk Starych, Rawicza, Św. Katarzyny, Godzieszy k. Kalisza. którzy chcieli się zapoznać z działalnością naszego Infocentrum.

GCI posiada również dużo stałych klientów – osoby, które posiadają „kartę internauty” (przy 9 godzinach surfowania 1 gratis).

Poza tym pracownicy Gminnego Centrum Informacji uczestniczą w przygotowaniach i realizacji imprez organizowanych przez Centrum Kultury.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!!!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl