Nadchodzą oczekiwane, zarówno przez starszych i młodszych, jedyne w swoim rodzaju, święta Bożego Narodzenia. Do dziś nie zmieniła się atmosfera otaczająca ten okres, przeżywany w religijnym i jednocześnie rodzinnym wymiarze. Zawsze święta wiążą się z wieloma przygotowaniami i radością!

DSC 0204aaMajątek w Starej Przysiece do 1797 roku stanowił własność klasztoru cystersów w Przemęcie. Ostatnimi właścicielami byli: hr. Zygmunt Kurnatowski od 1882 roku oraz od 1936 roku do dnia wybuchu II wojny światowej Adam Kurnatowski. W latach 80. XIX wieku powstała na tamtych terenach gorzelnia, która była jedną z licznych, w sieci tego rodzaju, wytwórni w Wielkopolsce. Po 1875 roku cukrownictwo i gorzelnictwo odgrywało przewodnią rolę w przemyśle spożywczym w skali całej Rzeszy. Pod koniec XIX wieku wynosiło ono od 14,1% do 20% tej produkcji. Zdecydowana większość gorzelni znajdowała się w rękach ziemian, gdyż byli oni właścicielami 99% gorzelni.

 

Mimo światowego kryzysu ekonomicznego, który w okresie międzywojennym pustoszył gospodarkę, w tym także polską, wydawało się, że w niewielkim stopniu dotknął on małe miasteczka w Wielkopolsce, które w pewnym zakresie były samowystarczalne i uniezależnione od wielkiej gospodarki. Wskazywały na to wiadomości, jakich możemy dowiedzieć się z ówczesnej prasy:

Dział „Historia regionu” na naszej stronie cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród osób, których korzenie sięgają naszego miasta i które poszukują informacji o swoich przodkach. Niedawno napisała do nas Danuta Antkowiak z domu Śmigielska, która jest w posiadaniu kopii „Wywodu Rodowitości Szklacheckiej Starożytnego Domu Opalińskich z Bnina Śmigielskich Herbu Łodzia” (od roku 1020) pisanego odręcznie w formacie A2, oraz maszynopisu tego dokumentu , przywiezionego z Anglii.

Dzieje kościoła są nierozerwalnie związane z nieistniejącą już wsią Grobia, na terenie której powstał folwark Dębina. Kościół w Grobi istniał już w XIV wieku. Świadczy o tym dokument powstały w 1440 roku. W XVI wieku kościół znalazł się w posiadaniu dysydentów, którym przekazał go Jan Bronikowski.

W kwietniu bieżącego roku minęła 75-ta rocznica ludobójczej zbrodni, dokonanej na rozkaz Stalina w Katyniu i innych miejscach ówczesnego Związku Sowieckiego na polskich jeńcach, którzy znaleźli się tam w niewoli. Dla upamiętnienia ofiar tej zbrodni, społeczności pochodzącej z ziemi kościańskiej i śmigielskiej, obyła się także w kwietniu sesja oraz otwarto wystawę poświęconą pamięci policjantów, którzy pełnili służbę na terenie powiatu kościańskiego.

Ciekawych wiadomości dotyczących zespołu rezydencjonalnego w Buczu, składającego się z pałacu oraz parku, możemy dowiedzieć się z opracowania Jolanty Goszczyńskiej – „Majątki Wielkopolskie – Powiat Kościański” oraz ksiązki Marcina i Piotra Libickich – „Dwory i Pałace Wiejskie w Wielkopolsce”. Bucz wspomniany w źródłach jest już od 1303 roku.

Drugie półrocze 1930 roku w Śmiglu obfitowało w rozmaite rocznice, o których można dowiedzieć się z lokalnego „Orędownika”.

6 lipca miały miejsce ważne wydarzenia w życiu wspólnoty ewangelicznej - w tym czasie minęła 325 rocznica jej powstania oraz obchodzono setną rocznicę budowy kościoła. Z tych okazji dokonano poświęcenia dwóch nowych dzwonów.

Na początku lipca doszło do wypadku, w trakcie którego samochód „Studebaker”, wskutek nieostrożnej jazdy kierowcy, uderzył w drzewo na trasie Śmigiel-Leszno, obok kolejki śmigielskiej. Samochód został rozbity, a kierowca ciężko ranny.

W prasie z 1930 roku można odnaleźć wiele ciekawych informacji, które przybliżają kulturę i życie śmigielskie w dawniejszym czasie. Dzięki tym zapisom jesteśmy w stanie zobrazować sobie zmiany, jakie zaszły na przestrzeni wielu lat. Oto kilka ciekawych informacji:

Pełna nazwa pisma brzmiała: „Orędownik Powiatowy na powiaty śmigielski i grodziski”. 3 stycznia 1930 roku zebrała się nowo wybrana rada m. Śmigla, a jej przewodniczącym wybrano W. Łukomskiego.

Już w początkach 1944 r. Niemcy zaczęli na terenie miasta i gminy zajmować wszelkie większe pomieszczenia, przeznaczając je na magazyny. 9 marca 1944 r. w zamkniętym kościele farnym w Śmiglu urządzono magazyn sprzętu lotniczego. Oprócz tego zajęto jeszcze pomieszczenia: kościoła ewangelickiego, salki parafialnej, sali strzelnicy i szkoły podstawowej (ul. Mickiewicza 2), gromadząc w nich: nici, wełnę, kożuchy i artykuły tekstylne. Na magazyny zamieniono przede wszystkim: kościoły, sale i budynki szkolne.

Kościół pw. św. Jadwigi zbudowany został na niewielkim wzniesieniu i stanowi centrum parafii pod tym wezwaniem. Wilkowo Polskie położone jest w południowo-zachodniej Wielkopolsce i do 1932 leżało w granicach powiatu śmigielskiego, a następnie kościańskiego. Obecnie wchodzi w skład powiatu grodziskiego. Droga z Czacza do Wielichowa stanowi główny trakt drogowy przechodzący przez wieś. Mieszkańcy mogli przemieszczać się także dzięki, nieczynnej obecnie, wąskotorowej kolejce kursującej na linii Krzywiń - Rakoniewice.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl