W numerze świątecznym „Orędownika” ukazał się artykuł, w którym napisano m.in. „Nasza polska kultura jest córą rzymskiej. Toteż z narodami łacińskimi łączy nas wspólny pogląd na rodzinę, rolę jednostki w społeczeństwie i państwie, własność itd.”, „Każdy Polak, który zdaje sobie sprawę z roli religii katolickiej w rozwoju naszej kultury i kształtowaniu naszej jaźni musi zdecydowanie stanąć do walki z zagrożeniami.”, „Chcą pozbawić naszą młodzież dyscypliny duchowej i oddać ją na łup anarchicznych prądów myślowych, które zdolne są jedynie do pokrzywdzenia umysłu dziecka.

Ustrój sądów w XIV i XV wieku był dość skomplikowany, a ówczesne sądy miały już charakter stanowy, tzn. istniały odrębne sądy dla szlachty, duchowieństwa, mieszczan i chłopów. W tym okresie najbardziej znany był sąd ziemski, a w jego skład wchodzili: sędzia, podsędek, pisarz i woźny, którzy byli wynagradzani z wpływów z orzeczonych kar.

Jan Matejko malował swój nowy obraz od stycznia 1891 roku. Liczył, że zdąży zakończyć choćby jego zarys do maja, gdyż właśnie wtedy przypadała setna rocznica wielkiego wydarzenia – uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tak też miało się to nowe dzieło nazywać. malarz z radością stwierdził, że już w kwietniu prace nad nim były na tyle zaawansowane, iż możliwe było pokazanie płótna na jubileuszowej wystawie w Sukiennicach.

W dniu 5 stycznia 1926 roku odbyło się inauguracyjne zebranie Rady Miejskiej wybranej w 1925 roku. Przewodniczącym został Witold Łukomski, a zastępcą sędzia Pospieszalski. Zgłoszono wniosek, aby zebrania odbywały się nie o godz. 1800, a o 2000.

Goździchowo leży na płn. zach. dawnego powiatu śmigielskiego istniejącego do 1932 roku. Nazwa miejscowości wywodzi się od imienia osadnika Gościech (Gościsław, Gościrad). W 1303 roku nosiło nazwę Gwoszewo, w 1450 roku Goszczichowo, a w 1580 roku Gosczichowo. We wspomnianym 1303 roku właścicielami byli Unisław i Jan, a pod koniec XIV wieku Gościechowscy, wywodzący się ze szlachty przybyłej z Węgier (Samsonowie).

W kościele katolickim Wielkanoc to najważniejsze święto poprzedzone Wielkim Postem. Podstawą wyżywienia ubogich rodzin były w tym czasie takie produkty jak: śledzie, żur, kasza, kapusta i olej. Bogate rodziny mogły sobie pozwolić na więcej, a szczególnie na różnorodne dania z ryb.

Karczewo znajdowało się na północnych obrzeżach dawnego powiatu śmigielskiego. Nazwa miejscowości wywodzi się od nazwiska osadnika Karcz. Słowo „karcz” było też kiedyś używane na określenie poręby, czyli miejsca po ściętych pniach drzew. Po raz pierwszy Karczewo jest wymieniane w dokumencie z roku 1352.

Przeglądając dawne wydania „Orędownika”, warto zwrócić uwagę na to, że każdorazowo pod tytułem gazety dużymi literami wytłuszczony był napis „W imię Boże”. Czas biegł nieubłaganie i na początku II półrocza 1925 roku znalazła się w gazecie informacja: „Kino Amerykańskie” wyświetla 4.7. przepiękny film, dotychczas w Śmiglu nie widziany p.t. „Odrodzona Polska”. Podczas projekcji słyszeć można było tylko melodie polskie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl