WSZYSTKIE PUBLIKACJE REGIONALNE DOSTĘPNE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE W GMINNYM CENTRUM INFORMACJI

 

 

 

 

 

 

powstanie

Kolejna książka z serii "Śmigielskie zeszyty historyczne", wydana z okazji 100-tnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. W książce znaleźć można informacje dotyczące naszego regionu w czasie zaborów i I wojny światowej. Autorzy piszą o przyczynach i organizacji powstania wielkiepolskiego. Cenną częścią publikacji są biogramy organizatorów i dowódców powstania oraz lista powstańców pochodzących z ziemi śmigielskiej. Całość uzupełniają liczne zdjęcia, portrety oraz mapki

Stron 200, ilustracje czarno-białe  i kolorowe. Wydawca: Urząd Miejski Śmigla.

Książkę można nabyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Śmiglu. 

cena - 30zł.

 

 

 

 

 

 

 

001 ksiazka bracka

Bogato ilustrowana historia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śmiglu, które działa z przerwami od 1458r. Zawiera informacje o dawnych i obecnych członkach bractwa. 

Stron 182, ilustracje czarno-białe  i kolorowe. Wydawca: Urząd Miejski Śmigla.

Książkę można nabyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Śmiglu. 

cena - 10zł.

 

 

 

 

 

 

 

krag1

Publikacja została napisana z okazji dwudziestolecia powstania na Ziemi Śmigielskiej Kręgu Starszych Harcerzy Seniorów. Jest to kalendarium funkcjonowania kręgu, wzbogacone w zdjęcia archiwalne oraz współczesne. Zawiera również liczne informacje dotyczące harcerstwa nie tylko na Ziemi Śmigielskiej, ale również w Polsce i na świecie, a także notki biograficzne harcerzy związanych z naszym regionem.

Stron 128, ilustracje czarno-białe  i kolorowe. Wydawca: Urząd Miejski Śmigla.

Książkę można nabyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Śmiglu. 

cena - 19zł.

 

 

 

 

 

 

 

adelt 12

Publikacja autorstwa dr Kamili Szymańskiej, mieszkanki Nietążkowa. Autorka zawarła w niej liczne informacje o luteranach żyjących na Ziemi Śmigielskiej oraz biografię Martina Adelta, jednego z pastorów parafii luterańskiej w Śmiglu. Publikacja opatrzona jest licznymi przypisami oraz czarno-białymi ilustracjami.

Promocja książki i wieczór autorski połączono z otwarciem wyremontowanej kaplicy poewangelickiej w Śmiglu. Uroczystość odbyła się 3 lutego 2018r. 

Stron 64. Wydawca: Urząd Miejski Śmigla, współwydawca: Centrum Kutury w Śmiglu, Śmigiel 2017.

cena - 10zł.

 

 

 

 

 

 

 

sk00001

folder

cena - 3 zł.

 

 

 

 

 

 

 

pl00001

Kolejna publikacja śmigielskiego regionalisty. W zaledwie osiemdziesięciu stronach zamknięta, licząca prawie 80 lat historia śmigielskich ogródków działkowych. Książka oprócz licznych fotografii ( w tym przedwojenne ze zbiorów autora) zawiera aneksy użytkowników działek, charakterystykę prezesów i działaczy, ukazuje też różnorodne przejawy życia społecznego i kulturalnego działkowców.

„To książka o czasach, które przeszły i z bólem serca stwierdzam, że chyba już nie wrócą.” – stwierdził Hubert Zbierski na spotkaniu autorskim, 26 września.

Działka to ulubione hobby autora, publikacja była pisana przez pryzmat własnych wspomnień i doświadczeń. Miedzy kolejnymi zdaniami wyczuwa się sentyment i przyjemność wspominania, które powodują, że lektura książki, mimo zawartej w niej sporej dawki faktów i szczegółów, jest bardzo przyjemna.

Wydawca: Urząd Miejski Śmigla, Współwydawca: Centrum Kultury w Śmiglu, Śmigiel 2015

stron – 83, cena – 8 zł.

Pozycję można nabyć w bibliotece, (możliwość nabycia egzemplarzy z autografem autora – po wcześniejszym uzgodnieniu z biblioteką ). 

001Najnowsza książka autora, jest zbiorem dotychczas zebranych i wyselekcjonowanych przez regionalistę informacji o Śmiglu. Poszczególne zagadnienia są uszeregowane alfabetycznie. Publikacja liczy 284 strony, zawiera ilustracje (w tym sporo zdjęć archiwalnych).
Wydawca: Urząd Miejski Śmigla, Śmigiel 2010
cena – 25 zł.
Możliwość wpisu dedykacji od autora na zakupionym egzemplarzu, po uprzednim uzgodnieniu z biblioteką.

 

005„ Praca pana Huberta, gromadząca i systematyzująca wiedzę o Śmigielanach, którzy oddali życie za prawo bycia Polakami”.
Tytuły kolejnych rozdziałów mówią za siebie:
- Egzekucje na Starym Rynku w Śmiglu,
- Rozstrzelani 7 listopada 1939 roku w Parku Miejskim w Kościanie
- Rozstrzelani 7 listopada 1939 roku w Lesie Kurzagóra – Racot.
W aneksie: „Polacy z Ziemi Śmigielskiej zamordowani przez nazistów w latach 1939-1945”.
Sporo zdjęć, w tym fotografie wszystkich rozstrzelanych w śmigielskich egzekucjach.
Wydawca: Urząd Miejski Śmigla, Śmigiel 2009
stron – 155,
cena – 5 zł.

006Książka przedstawia historię badań archeologicznych w Bruszczewie. Zawiera wyczerpujący opis osady obronnej z wczesnej epoki brązu na podstawie ostatnich odkryć w Bruszczewie, poparty licznymi ilustracjami (zdjęcia z przebiegu prac, archeologiczne znaleziska itp.).
Wydawca: Urząd Miejski Śmigla, Śmigiel 2009
stron - 48,
cena – 5 zł.

009Korzystając z dotychczasowych odkryć i archeologicznej wiedzy, autor próbuje odtworzyć cywilizację terenu Ziemi Kościańskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Śmigielskiej ) na przestrzeni kolejnych okresów pradziejowych i epok historycznych. Uzupełnienie tekstu stanowią licznie zamieszczone ryciny.
Wydawca: Urząd Miejski w Śmiglu przy współpracy redakcji miesięcznika „Wiadomości Kościańskie”, Śmigiel 2004
stron – 72,
cena – 5 zł.

010Monografia opisuje dzieje śmigielskiego klubu sportowego; od założonego w 1929 roku Towarzystwa Cyklistów, z przerwą na lata wojenne, aż do 2004 roku. Opracowanie powstało na podstawie dokumentacji rękopiśmiennej(protokularze zebrań, kroniki klubu), artykułów prasowych, wspomnień i wywiadów byłych zawodników i działaczy klubu.
Wydawnictwo: Urząd Miejski Śmigla, Śmigiel 2004
Stron – 132, plus 52 strony fotografii współczesnych i archiwalnych, z interesującymi objaśnieniami, co przedstawiają.
cena – 5 zł.

cena – 1 zł za sztukę

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl