Ciekawe miejsca

Krzywińska Kolej Drezynowa

Drezyna – lekki dwuosiowy pojazd szynowy o napędzie ręcznym lub mechanicznym, używany przy robotach torowych, np. do przewożenia materiałów i narzędzi. Współcześnie urządzenie to używane jest także do celów turystycznych. Nazwa drezyny pochodzi od jej wynalazcy – barona Karla von Drais de Sauerbruna (1785 - 1851). Prekursorem pojazdu była maszyna dwukołowa (1816), którą wprawiało się w ruch, odpychając nogami od podłoża. Początkowo baron ochrzcił wynalazek mianem „biegmaszyny”, później od swego nazwiska „draisine” (czyli drezyna). Oryginalny egzemplarz można oglądać w muzeum w Karlsruhe.

Dodano 24 lipca 2020

Na dalmackich tropach Melchiora Wańkowicza Lokrum – przeklęty raj na Adriatyku

W 1935 roku pisarz Melchior Wańkowicz podróżował z córką Martą po Mazurach i ówczesnych Prusach Wschodnich. Owocem tej eskapady było wydanie w roku następnym „Na tropach Smętka”, książki popularnej w przedwojennej Polsce.

Dodano 24 lipca 2020

Śladami Karola Kurpińskiego

Warszawianka - polska pieśń patriotyczna śpiewana po raz pierwszy w czasie zrywu niepodległościowego(1830-31), której słowa napisał francuski poeta C. Delavine, w tłumaczeniu polskiego poety i powstańca Karola Sienkiewicza. Autorem muzyki do „Warszawianki” jest kompozytor, muzyk i pedagog Karol Kurpiński, urodzony w 1785 roku we wsi Włoszakowice, jako syn miejscowego organisty. Uważany jest on za współtwórcę polskiego stylu narodowego w muzyce polskiej. Największym dziełem Kurpińskiego jest opera "Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale". I właśnie ten sławny polski kompozytor był powodem, że z grupą gimnazjalistów postanowiliśmy się wybrać rowerami do miejsca jego urodzenia.

Dodano 24 lipca 2020

„Ruch zastąpić może wiele leków, ale żaden lek...”

Jakże trafne są słowa Wojciecha Oczki! I do dziś nie straciły niczego ze swej słuszności. Będą nadal głosić mądrą prawdę – dla zachowania zdrowia!

Dodano 24 lipca 2020

Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach

Rakoniewice – w 1252 roku Bolesław Pobożny, książę wielkopolski, dał komesowi Rakoniowi przywilej na założenie wsi nazwanej od jego przezwiska Rakoniowicy. W 1662 roku Krzysztof Nieczuja Grzymułtowski otrzymał od króla pozwolenie na założenie na gruntach wsi Rakoniewice miasta pod nazwą Freystad (nazwa ta się nie utrzymała i miasto przyjęło pierwotną nazwę wsi).

Dodano 24 lipca 2020

„Ostatni wojownik”

Jednym z czterech rezerwatów przyrody występujących na terenie Nadleśnictwa Kościan jest rezerwat Czerwona Wieś, który został utworzony w 1959 roku w celu ochrony zbiorowiska jałowców pospolitych, które wyrosły na bagnistym terenie, co jest raczej nietypowe dla tego gatunku.

Dodano 24 lipca 2020

Zwiedzajmy Śmigiel – informacje dla turystów

Śmigiel położony jest na ważnym szlaku komunikacyjnym północ - południe. Geograficznie – w skali makro – miasto leży na obszarze Wzniesień Gubińsko-űerkowskich, w mikro spojrzeniu osadzony jest na wzgórzach Wysoczyzny Śmigielsko – Lipnowskiej, ale lodowiec nie wysilił się i pozostawił po sobie rzeźbę terenu nie wyższą niż 103 m n.p.m.

Dodano 24 lipca 2020

"Stoi w Śmiglu lokomotywa"

O Śmigielskiej Kolei Dojazdowej, która istnieje od 1900 roku, wiadomo chyba wszystko, no może oprócz tego, ilu gapowiczów przejechało się wynalazkiem Georga Stephensona.

Dodano 24 lipca 2020

Wiatraki w Osiecznej

Osieczna – miasteczko nad Jeziorem Łoniewskim, położone ok. 10 km na płn.-wsch. od Leszna i ok. 20 km od Śmigla. Nazwa miejscowości pochodzi od znanego w dawnej polszczyźnie, a dziś w gwarach wyrazu osiek. Nie wiadomo tylko, czy owa nazwa oznaczała miejsce umocnione zasiekami z pni drzewnych (takie objaśnienie podsuwałoby istniejące w pobliżu grodzisko), czy też ogrodzone pastwisko.

Dodano 24 lipca 2020

Bronikowskie tajemnice

Bronikowo – wieś na południe Śmigla wśród łęgów zwanych Bielawy i w zlewie strumieni Bystrzeć, Fudza, Sucha Struga, Święta nazwane od Bronka, jeżeli za podstawę weźmiemy Bronków z roku 1399 albo Bronika, włość niegdyś o dwóch działach w ziemi wschowskiej (Ks. Kozierowski „Schematyzm ustrojów parafialnych Archidiecezji Poznańskiej”).

Dodano 24 lipca 2020

Kościańskie zabytki

Miasto wzmiankowane jest w XI I wieku jako gród na wyspie, otoczony bagnami i rozlewiskami Obry. Prawa miejskie Kościan otrzymał w drugiej połowie XII I wieku, a zostały odnowione i potwierdzone w 1400 roku przez króla Władysława Jagiełłę.

Dodano 24 lipca 2020

Muzeum regionalne w Kościanie

Wiersz Wincentego Pola, patrioty, powstańca listopadowego, popularyzatora geografii i etnografii zachęca do poznawania przeszłości naszej małej ojczyzny. Takim miejscem, gdzie można pogłębić swoją wiedzę na temat przeszłości naszych terenów, jest Muzeum Regionalne w Kościanie.

Dodano 24 lipca 2020
Śmigiel, Miasto Wiatraków
Śmigiel Travel
Centrum Kultury w Śmiglu