rodo

bip

:: Śmigiel Cultural Society

:: The Association for Assistance to Disabled Youth and Children „Światło Nadziei” (Light of Hope)

:: Śmigiel Association of Dance Lovers

:: Śmigiel Chess Club „Wieża”

:: „Windmills of Wielkopolska” Association

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       projekt i wykonanie: primel.pl